Hoe helpt een psycholoog bevalangst?  

Het is normaal om zenuwachtig of een beetje angstig te zijn voor de bevalling. Je weet niet wat je te wachten staat of hoe je zal reageren en deze onzekerheid zorgt voor spanning. Soms kan deze angst echter zo erg worden, dat we spreken over bevalangst. Ongeveer 1 op de 7 vrouwen heeft hier last van.

Wat is bevalangst?

Met bevalangst bedoelen we dat je zo angstig bent voor de baring dat je er elke dag mee bezig bent en het je dagelijks leven beïnvloedt. Je ligt er ‘s nachts van wakker, piekert of hebt bijvoorbeeld last van concentratieproblemen of paniekaanvallen. Sommige vrouwen durven zelfs niet zwanger te worden uit angst voor de bevalling. Het kan er ook voor zorgen dat je niet kunt genieten van je zwangerschap. 

De angst kan verschillende vormen aannemen waaronder: angst voor pijn, angst voor de gezondheid van je baby of je eigen lichaam, angst voor het toekomstig ouderschap, angst voor een keizersnede of een knip (episiotomie) of angst voor verlies van controle over jezelf en/of de situatie.

Oorzaken van bevalangst

Bevalangst kan zowel voorkomen bij vrouwen die nog nooit bevallen zijn als vrouwen die al een bevalling hebben meegemaakt. Er zijn verschillende oorzaken van bevalangst zoals:

– Verhalen van anderen. Over de bevalling gaan de wildste verhalen rond waarbij de meest negatieve of spectaculaire verhalen blijven hangen of op sociale media worden gezet. Dit geeft een vertekend beeld van de bevalling. 

– Beperkte steun vanuit je omgeving. Vrouwen die minder steun ervaren vanuit de partner, ouders of vrienden ervaren vaker bevalangst dan degene die zich gesteund voelen. 

– Een eerder trauma. Het kan zijn dat je eerder in je leven een traumatische ervaring hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld een seksueel trauma. Gedachtes of emoties over de bevalling kunnen deze gevoelens en herinneringen weer oproepen. 

– Eerdere negatieve bevalervaring. Indien je eerder een bevalling hebt meegemaakt waar je met een negatief gevoel op terug kijkt kan dit leiden tot angst om dit nogmaals mee te maken.

Wat zijn de gevolgen?

Het kan zijn dat je door de bevalangst niet kunt genieten van je zwangerschap. Voorop staat dat het erg vervelend is als je niet kunt genieten van deze bijzondere tijd in je leven doordat je lijdt aan bevalangst. Dit kan van grote invloed zijn op je humeur tijdens je zwangerschap. Daarnaast kan het zijn dat je de zorg gaat vermijden: je gaat niet meer naar de controles bij de gynaecoloog of verloskundige. Andersom komt ook voor: je bent meer gefocust op je lichaam waardoor je vaker last krijgt van zwangerschapsklachten. Ter geruststelling bel je op of ga je langs bij je zorgverlener. Deze extra controles stellen je op dat moment gerust, maar zorgen helaas niet dat de angst weg blijft. Verder wordt door de bevalangst de bevalling zelf ook vaker als vervelend of traumatisch ervaren dan bij vrouwen die geen bevalangst hebben. Tenslotte hebben vrouwen met bevalangst hebben een hoger risico op een postnatale depressie en een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Des te meer reden om hulp te zoeken als je deze angst ervaart. 

Hoe helpt een psycholoog bij bevalangst?

Herken je de bovenstaande klachten? Gelukkig zijn er verschillende dingen die je kan doen om je angst voor de bevalling te verminderen. 

– Praat erover met je verloskundige/gynaecoloog. Dit is misschien wel het belangrijkste advies. Zij zien dit vaker en kunnen je helpen en voorlichten over specifieke angsten waar je mee zit. Als het nodig is, kunnen ze je ook verwijzen naar een psycholoog voor begeleiding.

– EMDR therapie. Als je vorige bevalling erg traumatisch is geweest, kan je een post-traumatische stress stoornis (PTSS) hebben ontwikkeld.  Ook andere traumatische ervaring kunnen van invloed zijn op je bevalangst. Denk bijvoorbeeld aan seksuele trauma’s. Hiervoor is gespecialiseerde hulp mogelijk in de vorm van EMDR therapie. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een bewezen effectieve behandeling voor het verwerken van een trauma.  

– Flash forward. EMDR behandeling kan ook ingezet worden als je nog nooit een bevalling of andere traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt. Er wordt dan gebruik gemaakt van een (toekomstig) plaatje in je hoofd waarvan je vreest dat gaat gebeuren. Eigenlijk kijken we dan naar het ultieme rampscenario. We noemen dit een flash forward. Door dit plaatje te behandelen met EMDR zakt de lading en angst.

Wil je meer weten over wat ik zou kunnen betekenen om met je bevalangst om te gaan. Neem dan gerust vrijblijvend contact op.